14.12.2021

Hodnota nemovitostí v posledních letech rychle roste. Problém to může znamenat také pro lidi, kteří mají pojištění nemovitosti, ale dlouho ho neaktualizovali. I takové případy teď pojišťovny po tornádu na jižní Moravě řeší.

Pozor na podpojištění. Tornádo ukazuje problém starých smluv

Máte pojištěný byt nebo dům? A jak dlouho jste smlouvu neaktualizovali? Pokud dlouho, můžete být podpojištění. Když pak v takové situaci přijde třeba tornádo, jako nedávno na Moravě, máte zbytečný problém. Z pojistky dostanete méně peněz, než byste mohli. U nemovitostí, jejichž ceny v posledních letech rostou o desítky procent, je problém podpojištění momentálně nejbolavější.

„Z dostupných a současně řešených škod je to častý jev. Řada smluv je z delšího časového období,“ říká k situaci pojištěných klientů na jižní Moravě, které tornádo zasáhlo, mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa.

O co konkrétně jde? „Pokud je v době vzniku pojistné události sjednaná pojistná částka nižší než pojistná hodnota pojištěné nemovitosti, má pojistitel právo snížit pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je pojistná částka k pojistné hodnotě. Toto platí jak u totální škody, tak i u parciální. Pokud je podpojištění do 20 %, toto se neuplatňuje,“ vysvětluje Káňa.

Pro lepší pochopení si to ukažme na konkrétním příkladu. „Pojistná částka stanovená

v pojistné smlouvě je maximální hodnota, kterou může klient dostat. Pokud je hodnota nemovitosti čtyři miliony a je pojištěna pouze na dva miliony, je stavba podpojištěna o 50 %. Ve stejném poměru bude pojišťovna krátit plnění. Klient dostane pouze polovinu částky, která byla uvedena ve smlouvě, tedy pouze jeden milion,“ vysvětluje Lukáš Chytil, analytik společnosti Partners.

V případě částečných (parciálních) škod se podpojištění uplatňuje úplně stejně. Pokud má klient podpojištěno o 50 %, plnění bude opět kráceno o 50 %. Když tedy někdo má poškozenou střechu za 600 tisíc, pojišťovna mu vyplatí jen polovinu.

Lidem zasaženým tornádem pojišťovny slibují vstřícnější přístup. „Pokud jde o podpojištění, pak v tomto lidsky extrémně složitém období – kdy navíc došlo v posledním období k citelnému nárůstu cen nejen ve stavebnictví – jsme připraveni klientům situaci co nejvíce ulehčit a přistupovat k řešení jejich pojistné události maximálně citlivě,“ říká Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny.

„V případě běžných škod je institut podpojištění uplatňován. Nicméně jde o situaci, kdy podpojištění můžeme uplatnit a také nemusíme, proto jsme u současné situace tornáda na jižní Moravě rozhodli o neuplatňování podpojištění,“ říká Káňa.

„Pokud jde o tornádo na jižní Moravě, je na trhu úzus vyjít lidem z postižené oblasti co nejvíce vstříc, posuzovat případy individuálně a tam, kde to půjde plnit do maximálních částek, tedy do výše pojistné částky,“ potvrzuje i Marie Petrovová, mluvčí Allianz.

Pojišťovny podle mluvčích klienty na riziko podpojištění pravidelně upozorňují, třeba ve výročních dopisech nebo při schůzkách s poradci. „Pojištění může být dobře funkční tehdy, když se s ním průběžně pracuje. Obecné doporučení je provádět aktualizaci smluv minimálně přibližně každé dva roky nebo v případě, že se změní hodnota majetku. Nejčastějším momentem pro aktualizaci majetkového pojištění tak bývají u pojištění nemovitosti rekonstrukce, přístavby, obnova střechy a u pojištění domácnosti výměna nábytku či nákup nových spotřebičů a elektroniky,“ říká Marek.

„Z důvodu rychlého růstu cen nemovitostí je potřeba každé dva roky pojištění aktualizovat nebo alespoň navýšit pojistnou částku. Smlouvy starší více než čtyři roky je dobré přesjednat na aktuální produkty, protože každá pojišťovna během tohoto období přišla na trh s novým produktem a ten vždy zahrnuje nová rizika nebo vyšší sublimity,“ dodává Limit.

Když na pravidelnou aktualizaci smluv nechcete myslet, je tu takzvaná indexace. „Jde o automatický proces. Klientům indexaci nabízíme již při uzavření smlouvy. Indexace jim zaručí, že pojistná smlouva odpovídá aktuálním cenám. Klienti tuto možnost využívají ale stále poměrně málo – expertní odhady mluví zhruba o čísle mezi 30 až 50 %,“ říká Marek.

S indexací pak rostou pojistné částky pravidelně prostřednictvím koeficientu, který zohledňuje vývoj cen stavebního materiálu a prací během doby trvání pojištění. S rostoucími pojistnými částkami se také zvyšuje cena pojištění. V případě pojištění nemovitostí jde řádově o stovky korun ročně. Kdo má indexaci, u toho pojišťovny neuplatňují sankce za podpojištění.

Zdroj: https://www.penize.cz/pojisteni-nemovitosti/427643-pozor-na-podpojisteni-tornado-ukazuje-problem-starych-smluv

Máte svoje pojištění nastavené správně? Ujistěte se s námi ZDE.

TÝM POJIŠTĚNÍ JIŽNÍ ČECHY